Kontakt

             Dane adresowe:

Pracownia Techniki Dentystycznej
                 NOVUM s.c.
   ul. Żubardzka 4 ( I piętro
          91-022  Łódź                                                      
             POLSKA                                                    Magdalena Frąckowicz  Tel:  888-385-668
 
E-mail:  ptd-novum@o2.pl                                      Jarosław Kowalczyk  Tel:  507-199-644
      Tel:  (+48) 42 651-09-60