Technologia cyfrowego wytwarzania protez dentystycznych jest obecnie coraz szerzej stosowana w stomatologii. Na podstawie trójwymiarowego obrazu uzębienia pacjenta (skanu) przekazanego do laboratorium sporządzany jest projekt (CAD - Computer Aided Design), a następnie cyfrowo wyfrezowany, lub wydrukowany (CAM - Computer Aided Manufacturing). 

System ten stał się niezbędny do wykonywania najnowocześniejszych super precyzyjnych uzupełnień protetycznych. Nasze artystyczne wykończenie tego rodzaju wyrobów pozwala na indywidualizację prac i gwarantuje doskonały efekt końcowy.

Wycisk cyfrowy

Skanowanie

Projektowanie

Frezowanie

Druk 3D

Spiek laserowy